نمایش (( مثل بستنی یخی )) به نویسندگی و کارگردانی افسون شکاری در سالن خسروشکیبایی به روی صحنه رفت .