به گزارش خبرگزاری برنا، مراسم بزرگداشت اصغر بیچاره قدیمی ترین عکاس سینمای ایران با حضور جمعی از عکاسان و هنرمندان در خانقاه صفی علیشاه برگزار شد.

مراسم+بزرگداشت+اصغر+بیچارهمراسم+بزرگداشت+اصغر+بیچارهمراسم+بزرگداشت+اصغر+بیچاره