به گزارش خبرگزاری برنا، از آغاز برگزاری جلسه، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این مراسم حضور داشت.

نخست دستور جلسه یکم مجمع- بررسی و تصویب اساسنامه- مطرح و اساسنامه تصویب شد.

سپس دستور جلسه دوم مجمع- انتخاب هیات مدیره و بازرس- مطرح و انتخابات برگزار شد و افراد زیر به عنوان اعضای هیات مدیره و بازرس انتخاب شدند:

اعضای هیات مدیره انجمن

1- محمدرضا مویینی 45 رای

2- بهرام دهقان 32 رای

3- حسن حسندوست 25 رای

4- هایده صفی یاری 24 رای

5- کاوه ایمانی 24 رای

اعضای علی البدل هیات مدیره

1- مصطفی خرقه پوش 22 رای

2- ژیلا ایپکچی 15 رای

بازرس انجمن

- نازنین مفخم 20 رای

علی البدل بازرس

- میثم مولایی 9 رای

هیات رییسه مجمع پس از امضای صورتجلسه مجمع در ساعت 22:45 پایان جلسه را اعلام کرد.