به گزارش خبرگزاری برنا، با توجه به رویکرد سازمانی به مدیریت ارکسترها و ضرورت تشکیل بانک اطلاعات نوازندگان،  بنیاد رودکی برای شناسایی هرچه بهتر و دقیقتر سرمایه های نوازندگی  اقدام به جمع آوری اطلاعات مربوط به نوازندگان نموده است. لذا علاقمندان و نوازندگانی که دارای سوابق موثرو حرفه ای موسیقی  هستند می توانند با تکمیل فرم مربوطه، اطلاعات سوابق حرفه ای خود را در اختیار امور اداری ارکسترها قرار دهند. بدیهی است برای انتخاب نوازندگان در دو موقعیت تمام وقت و پاره وقت توسط شورای هنری ارکسترها از نوازندگانی که سوابقشان در بانک اطلاعات نوازندگان ثبت شده است استفاده خواهد شد.