به گزارش خبرگزاری برنا، در این حکم چنین آمده است:

نظر به سوابق و تجربیات ارزنده شما و نیز ماموریت ویژه استان تهران، به موجب این حکم جناب عالی را به عنوان دبیر کارگروه کودک و نوجوان اداره کل امور استان‌ها و مجلس منصوب می‌نماییم.

امید است با تعامل و همکاری تمامی کارشناسان محترم معاونت بتوانید در راستای اهداف زیر اقدامات لازم را به عمل آورید

  1. ایجاد فضای تعامل بین کارشناسان و مسئولین کودک و نوجوان استان ها
  2. برنامه ریزی برای توسعه فعالیت کودک و نوجوان استان ها در راستای اصول، سیاست‌ها، اهداف و استراتژی حوزه هنری
  3. تلاش در جهت ایجاد بستر‌های مناسب برای نوآوری و خلاقیت در عرصه کودک و نوجوان استانها
  4. بررسی و تحلیل نقاط قابل تامل و مثبت تولیدات استانها و ارائه راهکارهای مناسب در جهت  تولید.
  5. برگزاری فضاهای هم اندیشی، نقد، و بررسی آثار کودک و نوجوان استانها.
  6. پیگیری نیازهای کودک و نوجوان استانها.
  7. شناسایی و کشف استعدادهای هنرمندان جوان با همکاری مسئولین استانها.
  8. ساماندهی استعدادها و هنرمندان جوان شناسایی شده و ایجاد بستری مناسب جهت تقویت توان علمی، هنری آنها
  9. پیگیری نظارت مستمر بر عملکرد مسئولان کودک و نوجوان استانها.
  10. پیگیری پیشنهادات مراکز استانهادر خصوص کودک و نوجوان

از خداوند متعال توفیق شما را خواستارم