به گزارش خبرگزاری برنا، کتاب امثال و حکم مشترک ایرانی و بلغاری به تازگی توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان چاپ شده است. این اثر در راستای معرفی مشترکات فرهنگی ایران و بلغارستان و همچنین به منظور استفاده بیشتر دانشجویان  زبان فارسی و ایرانشناسی دانشگاه صوفیه، به منبعی ملموس و آموزنده، منابع آموزشی برای فارسی آموزان بلغاری، با دو زبان فارسی و بلغاری به چاپ رسیده است.

رضا مهراز، سروژ انجلیان سوتلا کویچوا ژلزچوا نویسندگان ایرانی و بلغاری این کتاب هستند که با ویراستاری هاجر فیوضی به چاپ رسیده است.

این کتاب ۱۳۶ صفحه ای را با ۷۰۰ ضرب المثل، می توان دنباله کتاب «واژه های فارسی در زبان بلغاری»، دانست. ضرب المثل های قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری، صد دوست کم و یک دشمن بسیار، زگهواره تا گور دانش بجوی، دوری و دوستی، در خانه مور، شبنمی طوفان است و ... این کتاب را به یک اثر تطبیقی و تعلیمی تبدیل کرده اند.

بعضی از ضرب المثل‌ها و نمونه آوری تطبیقی باعث شده تا این کتاب به عنوان یکی از منابع کمکی برای دانشجویان زبان فارسی و ایرانشناسی دانشگاه صوفیه انتخاب شود.

چنین است رسم سرای درشت، گهی پشت به زین و زین به پشت، چنین گفت پیغمبر راستگوی زگهواره تا گور دانش بجوی، نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد و... از جمله ضرب‌المثل‌های فارسی هستند که در این کتاب حضور دارند.

در این کتاب همچنین ضرب‌المثل‌های بسیار عامیانه و اصطلاحا دم دستی نیز به چاپ رسیده است که از بین آن ها می‌توان به این ضرب المثل ها اشاره کرد: علی مونده و حوضش، از بی کفنی زنده است، شتر دیدی، ندیدی و ... که موارد مشابه بلغاری آن‌ها نیز در صفحات کتاب درج شده اند.