حبیب الهیاری مجری طرح و تهیه کننده سینما در رابطه با جدیدترین فعالیت سینمایی خود به خبرنگار حوزه سینما خبرگزاری برنا، گفت: در این چند سال اخیر که بیکار بودم، یک سناریو سینمایی و دو سناریو سریالی را به تحریر درآوردم که باید دید شرایط برای ساخت کدامیک از آنها مهیا می‌شود.

وی در همین رابطه اضافه کرد: یکی از این فیلمنامه ها که در 26 قسمت آن را به تحریر درآورده‌ام، «شمس و پهلوان» نام دارد که مضمون اجتماعی دارد، همچنین پیش از 50 پرسوناژ در آن مقابل دوربین خواهند رفت. در حال حاضر مشغول رایزنی برای ساخت آن هستم که ظرف یک ماه آینده تکلیف آن مشخص خواهد شد.

الهیاری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه برای ساخت سناریو سینمایی خود نیازمند حمایت یک نهاد دولتی است، گفت: این سناریو در ژانر دفاع مقدس به حساب می آید و حامی حمایت زنان  از مردان به خاطر سرزمین خودشان است، امیدوارم در سال جاری این سناریو را هم بتوانم مقابل دوربین ببرم.