به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه ۵۵۴ هیات انتخاب و خرید کتاب، تعداد ۲۰۳ عنوان کتاب در ۳۸ هزار و ۸۸۰ نسخه به مبلغ ۶/۷۴۲/۵۰۰/۰۰۰ (شش میلیارد و هفتصد و چهل و دو میلیون و پانصد هزار ریال) جهت خرید به تصویب رسید.

فهرست کتاب های مصوب خرید را می توانید در درگاه اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ببینید.

ناشرانی که آثار خود را جهت بررسی به این هیات داده‌اند، در صورت تصویب عناوین، برای دریافت حواله خرید و تحویل کتاب‌ها می‌توانند با هماهنگی قبلی (تلفن ٣٨۵١٢٨۵٠) به دفتر صدور حواله دبیرخانه این هیات واقع در ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه سوم، اتاق ٣۴٢ مراجعه کنند.