به گزارش خبرگزاری برنا، قسمت اول این مستند «گمشده در بیابان» و قسمت دوم «جستجو برای امید» نام دارد و به چگونگی تبدیل دشتهای وسیع، بستر اقیانوسها یا جنگل های انبوه به کویر می پردازد.

 
«صحرا» می کوشد به این سوال پاسخ دهد که چرا کویرزایی به سرعت در دنیا پیشرفت می کند و چگونه می شود جلوی این تهدید بزرگ برای تمدن بشری گرفته شود؟
 
دوربین این مستند به مناطق مختلف چین همچون لانزهاو پایتخت ایالت گانسو، یوگهور و... می رود و از مناطق سرسبز، قلمروهای پادشاهی با افسانه های بزرگ و روستاهایی تصویر میگیرد که اکنون زیر بیابان محو شده اند و مردم فعلی ساکن آن با معضل بی آبی دست به گریبان هستند.
 
«صحرا» بر این موضوع تاکید میکند که کویر زایی یک مسئله محلی نیست، بلکه یک فاجعه محیطی در
مقیاس جهانی است.
 
این مستند در قسمت دوم به ترکیه می رود و تصاویری از استامبول نشان میدهد که امروزه با عقب نشینی جنگل و سطح کم آب، یادآور جدی بودن مسئله دردناک کویرزایی است.
 
سپس از نیل به عنوان عنصر زنده ماندن مردم قاهره پایتخت مصر؛ زادگاه تمدن مصریان باستان 5 هزار پیش نام می برد و از وضعیت فعلی این منطقه سخن می گوید و تصاویری از اسکندریه پخش می شود که اکنون در عمق 250 متری آن میتوان به آب دست یافت.
 
«صحرا» این نظریه را اثبات میکند که برای نسل بعدی نژاد بشری چیزی مهم تر از آینده آب نیست. سالها قبل، تمدن بشری قادر بود در میانه خرابی بیابان رشد کند چون منابع آبی با دانش تحت کنترل در می آمد.
 
مردم قدیم برای تغییر چرخه آب تلاش نکردند. آنها آن را قبول کردند وخودشان را به آن وفق داده اند. تمدن هایی که دربیابان وجود داشت در درایت انسان هایی ریشه داشتند که میدانستند چطور چرخه طبیعت و قانون توزیع را دنبال کنند. اما درباره آینده بشریت، نگرانی های بی شماری وجود دارد.
 

«صحرا» در دو قسمت روزهای سه شنبه 22 و چهارشنبه 23 تیر ساعت 23 از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود و چهارشنبه 23 و پنجشنبه 24 تیر ساعت 14 بازپخش می شود.