به گزارش خبرگزاری برنا، در بخش نشریه‌نگاری رضوی، 224 اثر پس از دو مرحله داوری در مراکز و کانون استان‌ها به دبیرخانه جشنواره در اداره کل آفرینش‌های فرهنگی راه یافت.

در این میان، این آثار در سه گروه سنی 12 - 10 سال، 15 - 13 سال و  17 - 16 سال مورد داوری قرار گرفت؛ تا از بین آن‌ها در هر گروه سنی سه نشریه دیواری و در مجموع 9 نشریه دیواری به عنوان برگزیدگان نهایی مسابقه انتخاب شود.

بر این اساس، هیات داوران این مسابقه تاکید کردند، نشریه‌نگاری اولین مواجهه اعضا با تولید محتوای رسانه‌ای است و کمک می‌کند که اعضا در آن، طیف گسترده‌ای از مطالب را به همراه تصاویر در یک موضوع مشخص گردآوری و تجزیه و تحلیل کنند.

فرزانه رحمانی یکی از اعضای گروه داوری، نیز گفت: وظیفه اصلی نشریه‌نگاری بالا بردن سواد اطلاعاتی اعضاست تا بتوانند موضوع مورد علاقه‌شان را شناسایی کنند.

این نویسنده کتاب کودک تاکید کرد: اعضا باید اطلاعات ضروری برای حل موضوعات را بیابند و راه‌کار ارایه دهند و طی این مسیر، نکات مهمی را چون یافتن موضوع، یافتن اطلاعات مربوط به موضوع، ارزیابی و تحلیل داده، یافتن راه‌کار و حل مساله را خواهند آموخت.

زهرا عبدالحی دیگر داور این مسابقه نیز، یادآور شد، ‌می‌توان انتخاب موضوع به شیوه‌ی نو، ساده‌نویسی و بهره‌گیری از خلاقیت در ارایه مطالب، توجه به ساختار علمی و محتوای تاثیرگذار آن‌ها، توجه به توازن حجم نوشته با فضای نشریه را به عنوان معیارهای داوری عنوان کرد.

به اعتقاد وی، نشریه‌نگاری در عین حال می‌تواند به‌ عنوان فعالیتی جمعی و تاثیرگذار در پایدار کردن اعضای دارای نیازهای ویژه به‌ویژه نابینایان موثر باشد.

عبدالحی همچنین تاکید کرد: توجه اعضا به نگارش با خط خوانا و هنر خوشنویسی به عنوان هنر اصیل ایرانی و یکی از فعالیت‌های مراکز کانون در این داوری اهمیت داشت.

ویدا ملکی سومین داور این مسابقه نیز، به ارزیابی آثار در مرحله نهایی پرداخت و گفت: تاثیر شعار امسال با عنوان شمس الشموس خورشید متانت و سخاوت امسال در تولید آثار بسیار مشهود بود و در تعدادی از گروه‌های اعضای پسر، آثار قابل توجهی به دبیرخانه جشنواره رضوی ارسال شده است.

وی همچنین یادآور شد: در میان این آثار نشریه‌های درخشان و خوبی با نگاه خلاق هم به چشم می‌خورد که غیر مستقیم به عنوان امسال پرداخته بودند.

ملکی گفت: یک معیار مهم ما برای امتیاز دهی به آثار، وجود رد پای اعضا به جای رد پای مربیان و توجه به نکات خاص مرتبط با موضوع رضوی و خوانا بودن نشریه با توجه به رنگ مقوا و رنگ نوشته‌ها بود.

در عین حال قرار است برگزیدگان 8 بخش مسابقه کارگروه کودک و نوجوان این جشنواره، طی روزهای آینده هم‌زمان با دهه کرامت از سوی اداره کل آفرینش‌های فرهنگی کانون معرفی شوند.