به گزارش خبرگزاری برنا، جانشین فرماندهی قرارگاه جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح در برنامه "گفت و گوی سیاسی" رادیو گفت وگو اظهار داشت: نفوذ در مراجع تصمیم گیری و تصمیم سازی در همه عرصه ها اهمیت دارد ولی به اعتقاد بنده در عرصه فرهنگی اهمیت بیشتری دارد. البته برای حوزه دفاعی نیز حساسیت قائل هستیم ولی تلاش دشمن بیشتر برای مراکز فرهنگی و تاثیر گذاری در عرصه های هنری و فرهنگ عمومی کشور است.

سردار دکتر علیرضا افشار با اشاره به سخنان رهبر انقلاب اظهار داشت: نفوذ در مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری صورت می گیرد. قاعدتا این نفوذ، از طریق عوامل انسانی است که نفوذ خاص لقب می گیرد. این نفوذ که در مراجع تصمیم گیری انجام می شود، خطر بسیار بیشتری دارد.

وی افزود: نفوذ در مراجع تصمیم گیری و تصمیم سازی در همه عرصه ها اهمیت دارد ولی به اعتقاد بنده در عرصه فرهنگی اهمیت بیشتری دارد. البته برای حوزه دفاعی نیز حساسیت قائل هستیم ولی تبلغ و تلاش دشمن بیشتر برای مراکز فرهنگی و تاثیر گذاری در عرصه های هنری و فرهنگ عمومی کشور است.

افشار در ادامه درباره انواع نفود توضیح داد و گفت: گاهی یک هنرمند اثری را که در راستای منافع غرب است بخاطر پول طراحی می کند که این پول ممکن است مستقیما توسط غربی ها یا با واسطه به او پرداخت شود. همچنین کارهای جاسوسی نیز وجود دارد که البته آنها نیز مستقیما عمل نمی کنند بلکه با واسطه کار می کنند.

جانشین فرماندهی قرارگاه جنگ نرم ستاد کل تصریح کرد: گروه موثرتری که می تواند عامل نفوذ باشد تفکر لیبرالی و غربی دارند؛ یعنی آنطور فکر می کنند که دشمن می خواهد که این گروه ها خطرناک تر هستند. به همین جهت باید در عزل و نصب ها یا اختصاص منابع توجه شود تا همانطور که رهبر انقلاب  فرمودند، از بیت المال برای یک اثر یا صاحب اثر وجهی هزینه نشود.

وی از گروه سوم سخن گفت و ادامه داد: ممکن است فردی باشد که لیبرال و غربگرا نباشد؛ آنطوری هم فکر نکند که غرب مد نظر دارد و حتی ممکن است یک نیروی ارزشی یا ولایی باشد اما اشتباهات محاسباتی که به دلیل دادن اطلاعات غلط ایجاد می شود، آن فرد را به جایی می رساند که تصمیم گیری هایش خواسته دشمن را فراهم می کند.

قابل توجه است برنامه "گفت وگوی سیاسی" از شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 از شبکه رادیویی گفت وگو پخش می شود و علاقه مندان می توانند برای دریافت فایل صوتی برنامه به سایت رادیو گفت وگو مراجعه کنند.