به گزارش خبرگزاری برنا، «خاندان آشوب» با حضور پژوهشگران و کارشناسان مسائل غرب آسیا چون صباح زنگنه، میرابیان، دستمالچیان، غفوری، عزیزی و خامه یار به ارائه اطلاعات و تحلیل های سیاسی در این خصوص پرداخته است و در کنار مرور به حکومت رسیدن هر یک از پادشاهان سعودی، تاثیر سیاست های نامطلوب این خاندان را در تحولات و ناآرامی های منطقه و تشکیل گروه های تروریستی طالبان و القاعده بررسی می کند.

مذهب و حکومت در عربستان به هم تنیده شده اند. مذهبی وهابی که قرائتی متحجرانه از دین مبین اسلام است به اضافه حکومتی دیکتاتوری و پادشاهی که این دو تاثیری منفی بر جامعه عربستان سعودی داشته است. این برنامه با در بر داشتن تصاویری مستند از آموزه های مدارس این کشور تصویری تکان دهنده از القای تفکرات ضد انسانی این کشور به نسل های آتی کشور عربستان را به نمایش می گذارد.

این برنامه به ارتباطات عربستان با آمریکا و انگلیس و واکاوی نقش این حکومت ضاله در جنگ افغانستان و تنش های سیاسی و ناامنی های بین المللی می پردازد. کشوری که حقوق بشر در آن جایی ندارد، رژیمی پادشاهی که فقط فرزندان عبدالعزیز حق حکومت دارند و حکومت هم به صورت موروثی از پدر به پسر نمی رسد بلکه از برادر به برادر انتقال پیدا می کند.

گفتنی است برنامه «خاندان آشوب» سعی می کند تا با گفت و گوهای کارشناسی به نقش عربستان به عنوان برهم زننده امنیت و ثبات در منطقه توسط همسویی با سیاست های غرب و مناسبات پنهان و آشکار با سران کشورهای غربی بپردازد و بررسی های عمیق تری از این موضوع به مخاطبان ارائه دهد.