به گزارش خبرگزاری برنا، فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از کارن کیهانی آهنگساز شرکت کننده در شصتمین بینال موسیقی ونیز و سرپرست گروه «مهر آیین» قدردانی کرد.

 کارن کیهانی، مهدی خیامی، علیرضا فرهنگ و سامان صمیمی از جمله هنرمندان ایرانی شرکت کننده در شصتمین بینال موسیقی ونیز بودند که بعد از ۷۶ سال از برگزاری این رویداد قدیمی به اجرای برنامه های متفاوتی در حوزه موسیقی ایرانی پرداختند.