به گزارش خبرگزاری برنا، مشروح این دیدار با مقام معظم رهبری امشب بعد از بخش خبری ساعت21 از  شبکه یک پخش خواهد شد.