به گزارش خبرگزاری برنا، دستاوردها و توانمندی های این نیرو، اهمیت حضو درآب های بین المللی و مبارزه با دزدان دریایی از مهمترین محورهایی گفتگوی دریادار سیاری با مهدی مهدی قلی مجری برنامه نگاه یک خواهد بود. در تقویم رسمی کشور، هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی نامگذاری شده است.
برنامه نگاه یک به تهیه کنندگی حسن نهضت شنبه ها حوالی ساعت 23:15 از شبکه یک به روی آنتن می رود.