به گزارش خبرگزاری برنا، نخستین پوستر فیلم "دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری"با طرحی جنجالی از طاها ذاکر رونمایی شد.

جدیدترین فیلم بهتاش صناعی ها و مریم مقدم قصه مردی که می خواهد به تنهایی بین ایران و آمریکا صلح برقرار کند، را روایت می کند.

نخستین نمایش این فیلم مستند بلند، در بخش مسابقه جشنواره سینما حقیقت خواهد بود.