به گزارش خبرگزاری برنا، «دستور یک شعر(Recipe for a Poem)» عنوان نمایشگاه  نقاشی های آزاده رزاق است که از تاریخ ۲۳ نوامبر در سوفیا گالری لندن افتتاح شده است و گزیده ای از دو مجموعه نقاشی های رزاق دوست با نام های «نامه ها (Letters) » و «گل سرخ بیمار (The Sick Rose)» را شامل می شود که کارهای سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ این هنرمند است.

زاویه نگاه نقاشانه رزاق دوست انتزاعی و کمینه گراست که از این دریچه، روابط، عواطف و دغدغه های انسان معاصر را تحلیل می کند.

این نقاش جوان درباره شیوه فراهم شدن نمایشگاهش در سوفیاگالری لندن گفت: مقدمه شکل گیری نمایشگاه در لندن آشنایی با  آقای ولادیمیر تزارنکف یکی از مجموعه داران روس است. او برای مجموعه شخصی خودش تعدادی از کارهای مرا خریداری کرد و به همین ترتیب پیشنهاد برپایی نمایشگاه انفرادی در سوفیا گالری لندن را دریافت کردم.

رزاق دوست درباره این که چرا این دو مجموعه از آثارش را برای نمایش در لندن برگزیده است، گفت: معتقدم نیاز بود کارهای قدیمی‌ترم به عنوان اولین نمایشگاه انفرادی در لندن نمایش داده شود. تعدادی از کارها که از مجموعه «گل سرخ بیمار» هستند هنوز در نمایشگاهی به نمایش درنیامده بودند و از مجموعه «نامه ها» هم انتخاب و چیدمانی خاص در این نمایشگاه انجام شده است که به این شکل حتی می توان آن را نمایشی تازه قلمداد کرد.

این دومین نمایشگاه انفرادی رزاق دوست در اروپاست که بعد از نمایشگاهی در گالری Ab  زوریخ و چندین نمایشگاه گروهی برپا شده است‌. او در ایران ۶ نمایشگاه انفرادی داشته است.

آثار رزاق دوست تا ۱۰ فوریه، در سوفیاگالری لندن واقع در خیابان میفر دایر خواهد بود.