به گزارش خبرگزاری برنا، در معرفی ناشر از این کتاب عنوان شده است: در نخستین سده‌های پس از میلاد مسیح که سوادآموزی فقط به اصحاب و خادمان کلیسا محدود می‌شد، بخش عمده شعر و ادبیات انگلیسی به مضامین دینی می‌پردازد و از منابع لاتین سرچشمه می‌گیرد. به لحاظ ماهوی، شعر این دوره نشان می‌دهد که ارزش‌های قومی و قبیله‌ای و سنن اشرافی قبایل ژرمن - که آنگلوساکسون‌ها به آنها تعلق دارند - در دوره رواج مسیحیت نیز همچنان الهام‌بخش شاعران بوده است.

«بیوولف» کهن‌ترین حماسه منظوم بلند به زبان انگلیسی است که در نیمه نخست قرن هشتم میلادی سروده شده است، اگرچه برخی محققان تاریخ نگارش آن را قرن دهم می‌دانند. نسخه خطی اولیه، نشانی از عنوان یا مولف ندارد و عنوان آن را نیز پژوهشگران ادبیات تعیین کرده‌اند. این شعر اصالتا انگلیسی است اما نه به مردم و فرهنگ انگلیس، بلکه به اعقاب ژرمن آنها – به‌ویژه دو قبیله جنوب اسکاندیناوی، دین و گیتس – می‌پردازد.

«حماسه بیوولف» داستانی تمثیل‌گونه از رویارویی خیر و شر است؛ چنانچه در «ایلیاد و ادیسه» یا بخش‌هایی از «شاهنامه» فردوسی خوانده‌ایم.

این کتاب اولین ترجمه فارسی را از این حماسه منظوم و تعدادی دیگر از اشعار انگلیسی باستان به دست داده است. عباس گودرزی در ترجمه این شعرها، نه از زبان نظم، که از نثر فاخر و آهنگین فارسی استفاده کرده است.

«حماسه بیوولف و دیگر اشعار انگلیسی باستان» در 166 صفحه و با قیمت 14000 تومان از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه به چاپ رسیده است.