به گزارش خبرگزاری برنا، رضا لعل ریاحی پیشکسوت عرصه نقاشی و مجسمه سازی و خالق مجسمه «کوهنورد» که در دربند تهران نصب است در سن ۹۸ سالگی در بروکسل درگذشت.

این هنرمند نقاش و پیشکسوت مجسمه سازی کشورمان روز ششم دی ماه در بروکسل درگذشت. وی از هنرمندان پیشکسوت عرصه هنرهای تجسمی بود که در ارتش کار می کرد.

یکی از یادگاری های ارزشمند  رضا لعل ریاحی مجسمه «کوهنورد» است که در محله دربند از سال ۱۳۴۱ نصب شده است.

خبرگزاری برنا  فقدان این هنرمند را به خانواده ایشان و جامعه هنری تسلیت می گوید.