|

نمایش (( همان همیشگی )) به نویسندگی ریما رامین فر و کارگردانی یاشار بیک زاده در تماشاخانه سه نقطه به روی صحنه رفت. ( تصاویر به صورت موبایلی عکاسی شده است )