به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از هالیوود ریپورتر، با توجه به اعتراض‌هایی که پیش آمد رومن پولانسکی ریاست مراسم جوایز سزار را برعهده نخواهد داشت.

وکیل این کارگردان این خبر را اعلام کرد.

این کارگردان که از سوی دادستانی آمریکا برای ارتباط با یک دختر زیر سن قانونی در سال ۱۹۷۸ تحت تعقیب است، از سوی کمیته سینمایی فرانسه به عنوان رییس مراسم اهدای جوایز سزار معرفی شده بود.

 وکیل پولانسکی اعلام کرد وی این دعوت را رد کرد و افزود: اعتراضات سازمان دهی شده موجب ناراحتی عمیق وی شد.

یکی از گروه‌های حمایت از حقوق زنان از همه مردم خواسته بود تا با تصمیم گرفته شده از سوی آکادمی سینمایی فرانسه برای ریاست پولانسکی مخالفت شود.

این در حالی است که این آکادمی پولانسکی را دوست دارد و تاکنون چهار بار جایزه سزار را به وی اهدا کرده است.

هفته پیش رییس این آکادمی یعنی آلن ترزیان پولانسکی را به عنوان رییس مراسم اهدای جوایز سزار معرفی کرده بود.