به گزارش خبرگزاری برنا، علی دارابی در حکمی سیدعباس فاطمی نویسی و مهدی فرجی را به ترتیب به عنوان رییس شورای عالی سیاست گذاری و دبیر بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها منصوب کرد.

جشنواره تولیدات مراکز استان ها از جمله رخدادهای فرهنگی، هنری، رسانه ای کشور محسوب می شود که فرصتی است تا ظرفیت ها، توانمندی ها و تلاش هنرمندان، برنامه سازان، تهیه کنندگان و همه عوامل تولید در معرض نمایش و با ارزیابی هیات منتخب و داوران، آثار فاخر مورد تشویق و قدردانی قرار گیرد.

بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان های صدا و سیما شهریورماه ۹۶ در استان کردستان برگزار می شود.