به گزارش خبرگزاری برنا، مجتبی گلستانی منتقد ادبی چهارشنبه 4 اسفند ماه مهمان برنامه «سفید» است.

در این برنامه سعید اسلام زاده مجری برنامه به همراه مجتبی گلستانی در مورد نقد ادبی گفت و گو می کنند .

همچنین در بین گفت وگوها بخش هایی از مصاحبه با عنایت سمیعی از منقدان مشهور پخش خواهد شد.

برنامه «سفید» به تهیه کنندگی سعید بشیری و داوود آجرلو هر شب ساعت 23 به صورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش می شود.