به گزارش خبرگزاری برنا، نمایشگاه موضوعی کتاب خواجه نصیرالدین طوسی در ادامه روند برگزاری نمایشگاه های موضوعی کتاب، روز شنبه ۷۷ اسفند در کتابخانه حسینیه ارشاد برپا می شود.

روز پنجم اسفند ماه در تقویم رسمی کشور ایران به عنوان روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس نام گذاری شده است. ابوجعفر محمد بن محمد بن حسن طوسی مشهور به خواجه نصیرالدین در ۵ اسفند ۵۷۹ در طوس متولد شد. خواجه نصیرالدین شاعر، فیلسوف، متکلم، فقیه، دانشمند، ریاضی دان و منجم ایرانی سده هفتم است. به افتخار روز تولد این دانشمند بزرگ، پنجم اسفند به عنوان روز مهندس نام گذاری شده است.

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برای بزرگداشت این روز، نمایشگاهی از منابع موجود خود را در روز شنبه هفتم اسفند ماه، در ساعات کار این کتابخانه، برپا می کند و همچنین برای قدردانی از مهندسان، در همین روز عضویت رایگان ۳ ماهه به آن ها اهدا می کند.