به گزارش خبرگزاری برنا، علیرضا عاقل زاده مدیر عامل این انجمن با اعلام این خبر گفت:انجمن در سال جدید قصد دارد با هدف حمایت ویژه از فعالیت های علمی- پژوهشی خانواده بزرگ تئاتر کشور و در راستای بستر سازی مناسب و تقویت گفتمان در سه موضوع استراتژیک و مهم انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت و پیوند این مفاهیم با قالب فاخر و زبان گویای هنرهای نمایشی، از فعالیت های پژوهشی بصورت ویژه حمایت نماید.

وی افزود: چندی پیش نیز در نخستین جلسه رسانه ای اینجانب با اصحاب محترم رسانه نیز بر این موضوع تاکید ویژه ای داشتم که امید داریم با یاری اساتید و دانشجویان و پژوهشگران محترم و فاضل دستاوردهای خوبی در این زمینه داشته باشیم.