به گزارش خبرگزاری برنا، نمایش «برلینِ محمد یعقوبی» به طراحی وکارگردانی آریان رضایی که این روزها در پلاتو اجرا مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته روزهای چهارشنبه ۳۰، پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه و جمعه اول اردیبهشت در دو نوبت ۱۷ و ۱۸:۳۰  به صحنه می رود.  

نمایش «برلینِ محمد یعقوبی» تا هشتم اردیبهشت با بازی رویا دعوتی و هادی عطایی فر در پلاتو اجرا مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.