به گزارش خبرگزاری برنا، به تازگی عکسی از شهاب حسینی، مهدی سلطانی و ستاره اسکندری در ایام جوانی در فضای مجازی منتشر شده است.

f08eeebd-8e79-429a-9a1f-cb605ffde94e