به گزارش خبرگزاری برنا، مهدی زریباف دبیر اولین جایزه استاد نوری درباره هدف این جشنواره گفت: برای حضور موثر پیشکسوتان در رادیو و ایجاد ظرفیت های بالقوه برای انتقال تجربه آنها به نسل جوان درصددیم کار بزرگ و جدیدی را در رادیو ایران پایه گذاری کنیم تا زحمات این بزرگواران را ارج نهیم.

وی افزود: بدین منظور از برنامه سازان شبکه رادیویی ایران خواستیم در قالب های مختلف برنامه سازی در جایزه بزرگ استاد نوری شرکت کنند.

زریباف اظهار امیدواری کرد این جایزه به صدمین دوره خود برسد.

امیر نوری از پیشکسوتان اجرا در رادیو است.