به گزارش خبرگزاری برنا، مدیرکل هنرهای تجسمی در پیامی با تبریک روز جهانی گرافیک آورده است: جهان معاصر به گفت و گو و ارتباط  نیاز دارد و هنر از مهمترین بسترهای گفت و گو و ارتباط است. طراحی گرافیک نقش اطلاع رسانی، ارتباط و بیان اندیشه را در حوزه های گوناگون زندگی انسان ها و جوامع امروز دارد، طراحی در هر لحظه از زندگی پیش چشم ماست و ما را در یک فرآیند ارتباطی قرار می دهد. دیگر حتی تصور و تجسم جهان بدون طراحی گرافیک ممکن نیست، لحظه ها و فضاهای شادی و غم انسان امروز سرشار از حضور طراحی است.

ملانوروزی در ادامه این پیام آمده است: طراحی با توجه به حضور مستمر و پر رنگ در دنیای واقعی و مجازی و نقش آن در ارتباط انسان ها و جوامع و فرهنگ ها به توجه، مطالعه و پژوهش و دانش بیشتری نیاز دارد. طراحی گرافیک مستلزم شناخت جهان و جامعه است تا درک عمیق تری از مسایل و رخدادها حاصل شود. طراحی گرافیک امکان گسترده ای دارد تا ظرفیت های بصری بومی و ملی تقویت شود و ارزش ها و اندیشه های فرهنگی بیان جهانی پیدا کنند.

در ادامه پیام مدیرکل هنرهای تجسمی آمده است: طراحی گرافیک ایران در بخش های آموزش، پژوهش، حرفه ای و فعالیت صنفی و مدنی و در تعامل با گرافیک جهان در چند دهه اخیر حرکت کرده و نتایج قابل تاملی داشته است و امیدواریم متناسب با مقتضیات و مشخصه های جهان معاصر، گرافیک ایران توسعه یابد.

ملانوروزی در پایان این پیام نوشته است: روز جهانی  و هفته گرافیک را به طراحان گرافیک تبریک می گویم، یاد هنرمندان و طراحانی که چراغ گرافیک ایران را روشن نگه داشته اند و امروز بین ما نیستند، گرامی می داریم و با قدردانی از طراحان گرافیک و انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، روزهای بهتری را برای گرافیک آرزو داریم.