به گزارش خبرگزاری برنا، فیلم کوتاه"سقوط"در جدیدترین حضور بین المللی خود به جشنواره ای از ونزوءلا و بلژیک رفت و موفقیت هایی به دست آورد.

فیلم کوتاه "سقوط" به کارگردانى مشترک على بیات و مجید خراسانى برنده جایزه بهترین فیلمنامه خلاقانه از جشنواره بین المللى فیلم پنج قاره ونزویلا ونامزد بهترین فیلم کوتاه موومى بلژیک شد.

فیلم "سقوط "تا به حال براى حضور در جشنواره هاى ibizacinefestاسپانیا،لس انجلس امریکا،موومى بلژیک،جشنواره برزیل،و پنج قاره ونزویلا پذیرفته شده است.

عوامل این فیلم عبارتند از:کارگردانان:مجید خراسانى،على بیات،بازیگران:على برقى،على مهربان،مدیر فیلمبردارى:مهدى ایل بیگى،طراح صحنه ولباس:محمد محمدى،طراح صدا:ارش اریا پور،طراح پوستر: على فراورده،منشى صحنه:شیما یعقوبى،عکاس:منصور عبدلى.