به گزارش خبرگزاری برنا، نظارت بر حسن اجرای انتخابات، نحوه شکل گیری هیات های نظارت و برنامه شورای نگهبان برای پیشگیری و برخورد قانونی با تخلف های احتمالی تبلیغاتی نامزدها از مهمترین محورهای گفتگوی امشب عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در برنامه نگاه یک خواهد بود.

برنامه نگاه یک به تهیه کنندگی حسن نهضت کاری از گروه سیاسی شبکه یک است که شنبه ها حوالی ساعت 23 با اجرای مهدی مهدی قلی پخش می شود.