به گزارش خبرگزاری برنا، نمایش «مروارید» که آخرین روزهای تمرین خود را پشت سر می گزارد، نام نمایشی است که از اواخر اردیبهشت ماه، به نویسندگی، طراحی و کارگردانی دکتر قطب الدین صادقی در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه می رود.

در همین خصوص و برای معرفی بهتر این اثر یادداشتی از کارگردان نمایش به تحریر در آمده است.

یکی از راههای نزدیک شدن به هنر نمایش ملی و گرامیداشت آن سخن گفتن از تاریخ و الهام گرفتن از کتاب های معتبر تاریخی ست. زیرا درک حوادث دشوار، خونبار و پیچیده ی دیروز، که امروز ما بی گمان تداوم و نتیجه ی انکار ناپذیر آن است، نخستین گام برای اندکی نظم بخشیدن و درک درست آنها تواند بود.

(تاریخ جهانگشا) به قلم عطا ملک جوینی که وقایع نگار (اکتای قا ان) پسر چنگیز خان مغول بوده است، یکی از معدود کتاب هایی ست که از برخی حوادث هولناک و شخصیت های شگفت انگیز آن دوران، بدون تعارف و پرده پوشی سخن در میان آورده است . جوینی گاه از ماجراهای تلخ و ترسناکی پرده بر می دارد که اغلب ما از تصور، پذیرش و فهمیدن آن ها واهمه داریم.

موضوع نمایش مروارید، که بر اساس یک رویداد واقعی نقل شده توسط جوینی، نوشته و کارگردانی شده است، سر آن دارد تا با زبان نمایش از شکست و پیروزی، ترس و دلاوری، و رنج و شادی های سرزمین و مردمان ما از دیرباز سخن بگوید.

گفتن ندارد در نمایش (مروارید)، این شخصت زن ایرانی ست ، که با تهـور و اعتماد به نفس ، نماد خرد و پایداری ، در برابر خشونت ، غارت و ویرانگری وحشیان متجاوز است.

"قطب الدین صادقی"

شایان ذکر است نمایش «مروارید» از نیمه دوم اردیبهشت در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه می رود و پیش فروش آن به زودی در سایت تیوال آغاز می شود.