به گزارش خبرگزاری برنا، مجموع فروش فیلم‌های گروه «هنر و تجربه» در ۲ سال اخیر۴۴،۳۳۵،۶۲۲،۴۸۸ریال بوده است که در مجموع۷۱۹،۱۶۷  مخاطب در ۲۷۷۵۲ سانس به تماشای فیلم های گروه «هنر و تجربه» رفته‌اند.

فروش فیلم‌های سینمایی این گروه۴۱،۱۱۲،۷۴۷،۹۹۰ ریال بوده است و ۶۶۵۰۶۲ نفر در ۲۴۱۵۵ سانس به تماشای فیلم های این گروه رفته‌اند.

فیلم‌های مستند در این گروه، ۲،۷۸۱،۴۱۸،۵۰۰ فروش داشته‌ و ۴۴۹۱۶نفر در ۲۳۵۹ سانس به تماشای فیلم های آن نشسته‌اند.

فیلم‌های کوتاه در این گروه۴۲۷،۰۵۱،۴۹۸ ریال فروش داشته‌ و ۸۹۵۲ نفر مخاطب در ۱۲۰۳ سانس به تماشای این فیلم‌ها رفته‌اند.

فیلم‌های انیمیشن در این گروه ۱۴،۴۰۴،۵۰۰ ریال فروش داشته‌ و ۲۳۷ مخاطب در ۳۵ سانس به تماشای این فیلم‌ها نشسته‌اند.

از۴۱،۱۱۲،۷۴۷،۹۹۰ ریال فروش کلی فیلم های سینمایی گروه «هنر و تجربه»، ۳۰۳۰،۶۴۲،۰۳۸،۰۰۰ریال متعلق به اکران اول و۶۳۶،۵۱۳،۰۰۰ ریال متعلق به فیلم های اکران دوم بوده است.

۹، ۳۴۴، ۷۴۹، ۹۹۰ریال متعلق به اکران همزمان و ۴۸۹، ۴۴۷، ۰۰۰ ریال متعلق به اکران فیلم خارجی بوده است.

در این اطلاعیه اعلام شده است که در روزهای آینده فروش فیلم های گروه «هنر و تجربه» به تفکیک هر فیلم اعلام می‌شود.