به گزارش خبرگزاری برنا، فیلم نامه های" مشت در وقت اضافه" به تهیه کنندگی وکارگردانی مهدی فخیم زاده در ژانر اجتماعی(حادثه ای) ،"به وقت شام" به تهیه کنندگی محمد خزاعی و کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در ژانر اجتماعی (تحولات منطقه) و "بابامو بگیر" به تهیه کنندگی و کارگردانی حسن کاربخش در ژانر اجتماعی (کمدی) موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.