به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکه‌های رادیویی همزمان با برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که جمعه، ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار می شود، با استقرار واحد سیار رادیویی تلاش می‌کنند تا همگام با مردم به انعکاس حضور گسترده آنها در پای صندوق‌های رأی پرداخته و در ثبت حماسه بزرگی دیگر سهیم باشند.

بر این اساس رادیو ایران با استقرار واحد سیار در وزارت کشور، شواری نگهبان و در مسجد حضرت رسول (ص) واقع در نازی آباد، رادیو تهران با استقرار واحد سیار در وزارت کشور،شورای نگهبان، میدان تجریشو دانشگاه تهران، رادیو جوان با استقرار واحد سیار در وزارت کشورو رادیو قرآن با استقرار واحد سیار در مسجد ابوذر واقع در محله فلاح تلاش می کنند تا در ثبت این حماسه بزرگ و پوشش رخداد عظیم پیش رو با مردم ایران اسلامی همراه باشند.

جدول محل استقرار شبکه های رادیو بدین ترتیب است؛

ردیف

نام شبکه

محل استقرار

۱

شبکه ایران

وزارت کشور، شواری نگهبان و مسجد حضرت رسول (ص) (واقع در نازی آباد)

۲

شبکه تهران

وزارت کشور،شورای نگهبان، میدان تجریشو دانشگاه تهران

۳

شبکه قرآن

مسجد ابوذر (واقع در محله فلاح)

۴

شبکه جوان

وزارت کشور

 

 
 
 
 

 

 

 

 

بر اساس این گزارش همچنین اعلام شده است که همزمان با برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، شبکه‌های مختلف رادیویی با تولید و پخش 8 هزار و 420 دقیقه برنامه، این رخداد بزرگ سیاسی کشور را پوشش می‌دهند.