به گزارش خبرگزاری برنا، طی روزهای آینده شانزدهمین جشن مدیران تولید سینمای ایران در محل هتل انقلاب تهران برگزار می شود.

در این جشن که هر سال در ماه مبارک رمضان برگزار می شود، از تعدادی از مدیران تولید سینمای ایران و فیلم هایی که تولید بزرگ و پروداکشن بزرگی داشته باشند، تقدیر می شود.

در شانزدهمین جشن مدیران تولید سینمای ایران ۵ تقدیر و بزرگداشت برگزار می شود که اسامی آنها در روز برگزاری جشن اعلام می شود.

جشن مدیران تولید سینمای ایران در دوره های ابتدایی کوچک برگزار می شد، اما با تغییر هیات مدیره، این جشن بزرگتر شده و هر سال در کنار سینماگران، میزبان مقامات کشوری و لشکری می شود.