به گزارش خبرگزاری برنا، تماشاخانه پایتخت در تیرماه سال جاری میزبان نمایش های «تماشاچی محکوم به اعدام» به کارگردانی مقداد اسلامی، «نوای اسرارآمیز» به کارگردانی ساقی عطایی و «سزارین» به کارگردانی هومن بنایی می شود.

نمایش «تماشاچی محکوم به اعدام» نوشته ماتئی ویسنی یک با مدت زمان ۷۰ دقیقه از تاریخ ۶ تیرماه در ساعت ۲۱، نمایش «نوای اسرار آمیز» نوشته اریک امانوئل اشمیت با مدت زمان ۹۰ دقیقه از تاریخ ۵ تیرماه در ساعت ۱۹ و نمایش «سزارین» به نویسندگی هومن بنایی با مدت زمان ۶۰ دقیقه از تاریخ ۵ تیرماه در ساعت ۱۷، در تماشاخانه پایتخت اجرا می شود.