تیما قاسمیان در گفتگو با خبرنگار حوزه تئاتر خبرگزاری برنا در ارتباط با تئاتر "مثبت هجده"، بیان کرد: هریک از شخصیت های تئاتر ما هدفی را پیش خواهند برد و پایانی در انتظار تماشاگران است که غافلگیرکننده خواهد بود. فضای خانه نمایش دا به اجرای ایده های ذهنی من بسیار کمک کرده و این نمایش را باور پذیرتر کرده است. هدف من از اجرای این تئاتر؛ ارتباط نزدیک تر با تماشاچی، تفکر و رسیدن به یک سبک جدید است تا بتوانم سلیقه و فرهنگ ایرانی را به وسیله تئاتر بیان کنم.»

گفتنی است این تئاتر تا 23 تیرماه هرشب از ساعت 20:30 در خانه نمایش دا به آدرس میدان فاطمی، خیابان جهانمهر، پلاک 26 به اجرا می پردازد و تاکنون نیزبا استقبال بسیار خوب مخاطبان تئاتر مواجه شده است.