به گزارش خبرگزاری برنا، حمید چیت چیان وزیر نیرو پس از بازدید از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران گفت: گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران از گنجینه های کم نظیر از هنر غرب و ایران و سرآمدان هنر است و امیدوارم فضا و امکانی فراهم شود تا این آثار به صورت دائمی در موزه هنرهای معاصر نمایش داده شود. بسیاری از اهل فکر و هنر از دیگر کشورها برای دیدن این آثار به موزه های معاصر تهران می آیند و موزه و گنجینه آن، فرصتی برای تبادل فکری و فرهنگی بین ملت ها و معرفی چهره ایران است.

چیت چیان درباره نمایشگاه «پرویز تناولی و شیرهای ایران» بیان کرد: نمایشگاه آثار «پروز تناولی و شیرهای ایران» می تواند منشاء مطالعات تاریخی، اسطوره ای و جامعه  شناسی باشد. پرویز تناولی با درک صحیح از موضوع شیر به این نماد که از قرن های گذشته تا امروز در فرهنگ ما حضور داشته، پرداخته است و موضوع نماد شیر می تواند میدان پژوهش های فرهنگی و اسطوره ای باشد.

وزیر نیرو در ادامه اظهار کرد: شیر از سال های بسیار دور به عنوان نماد قدرت و ایستادگی و نماد ملی در کشور ما مطرح است و از سوی دیگر این نماد در آثار مذهبی ما هم جایگاه مهمی دارد. نماد شیر در فرهنگ ایرانی_ اسلامی اهمیت دارد و در بسیاری از آثار تاریخی از آن استفاده شده است.

نمایشگاه «پرویز تناولی و شیرهای ایران» که از تیرماه در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز شده است، تا هفتم شهریورماه ادامه دارد.

سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران در این دیدار کتاب «شاهنامه شاه تهماسب»، کتاب «آثار خارجی و ایرانی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران» و کتاب آثار «نمایشگاه مسافران برلین و رم» را به وزیر نیرو اهدا کرد.