به گزارش خبرگزارى برنا؛ کامران تفتى ظهر عاشورا با حضور در یکى از هیئات تهران واقع در خیابان پیروزى ، نیروهوایى، در مراسم سید و سالار شهیدان عزادارى کرد و بخشى از مسیر نیز همراه این هیّئت بر طبل عزا نواخت. وى با پوشش سیاهی که روى صورتش تا نیمه کشید قصد داشت شناسایى نشود اما کمتر کسى هست که نتواند از روى ظاهر این بازیگر او را بشناسد.