به گزارش خبرگزاری برنا، نخستین فصلنامه چندرسانه‌ای «سرزمین هنر» در این شماره خود مطالبی مانند شیراز رویای سرزمین پارس، سعدی دوست داشت کجا بایستد، روزنامه نگاری شیراز  در عصر قاجار، گذری بر موسیقی شیراز ، تاریک روشن‌های جشن هنر شیراز منتشر شده و آثار و گفتاری از اصغر همت، مرسده بایگان، فرهنگ ارشاد، حسن ریاحی، کاووس حسنعلی، مسیح افقه، قاسم شکری و ... را به چاپ رسانده است. 

همچین این فصلنامه گزارشی از میزگردی درباره جشن هنر شیراز با حضور احمد سپاسدار، حسن گلبن حقیقی، ابراهیم خضری و خسرو حق گو منتشر کرده و عکس‌هایی از شهر شیراز نیز در این شماره به چاپ رسیده است.

شماره بهار و تابستان (سوم و چهارم) فصلنامه «سرزمین هنر» درباره جشن تولد هفتاد و هفت سالگی رادیو که در اردیبهشت ماه با حضور پیشکسوتان رادیو برگزار شده بود، گزارشی تهیه کرده و همراه با عکس‌هایی از این جشن منتشر کرده است.

فصلنامه فرهنگی و هنری «سرزمین هنر» به مدیر مسوولی و سردبیری علیرضا دباغ منتشر می‌شود و شورای سیاستگذاری این فصلنامه را علیرضا چابکرو، حسن خجسته، سید  وحید عقیلی و علی گرانمایه‌پور تشکیل می‌دهند.

شماره اول این فصلنامه در پاییز ۱۳۹۵ منتشر شد و تاکنون چهار شماره از این فصلنامه به چاپ رسیده است.