به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری برنا،  این مجموعه براى همدردى و کمک به مناطق زلزله زده 50 در صد از محل فروش سینماى کورش را فردا  تاریخ چهارشنبه 24آبان ماه به این اتفاق تلخ اختصاص مى دهد.همچنین این پردیس با طراحى کمپینى اقلامى مورد نیاز را نیز ارسال مى کند. 

لازم به ذکر است امروز سه شنبه 23آبان  و فردا چهارشنبه 24آبان به طور کامل باز است و سانس ها به روال عادی خود اکران میشود .

پردیس سینمایى کورش به عنوان بزرگترین پردیس سینمایى کشور همچنان رکوردار فروش روزانه، سالانه و تعداد مخاطب است.