به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ پروانه معصومی می گوید:مروزه در سینما دیگر مسئله عفاف و حجاب معنایی ندارد و واقعا متاسفم که باید این را بگویم. در گذشته شرایط ایجاب می کرد که بازیگر با پوشش نامناسب و علی رغم میلش جلوی دوربین ظاهر شود تا بتواند گذران زندگی کند. اما با وقوع انقلاب اسلامی و پس از آن سینمای ما از آنچه باید مبانی اسلامی در آن رعایت شود فاصله گرفت. من بارها شاهد بودم که وقتی به خانم جوانی برای پوشش نامناسب ایراد می گرفتند می گفت وضعیت سینما هم همینطور است.

او ادامه داد: خوشبختانه تلویزیون در طی این سال ها عملکرد مناسبی در این زمینه داشته است. خطوط قرمز را به خوبی رعایت کرده و مسئولان هم اجازه نداده اند تا بی عفتی و بی حجابی در تلویزیون جایی داشته باشد اما متاسفانه سینما مانند تلویزیون عمل نکرده و ما امروزه در آثار سینمایی شاهد آن هستیم که بی حجابی جایگاهی برای خود دارد. این وظیفه سینما و مسئولان سینمایی است که حجاب برتر را تبلیغ و ترویج کنند و جامعه را به سمت انسانیت و اسلامی بودن هدایت کنند.