به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ پس از انتشار شایعه هدیه تولد میلیاردی از سوی شهرداری تهران به بهاره افشاری و حاشیه هایی که در این باره ایجاد شد، این بازیگر سینما و تلویزیون در صفحه شخصی خود با انتشار شعری به این موضوع واکنش نشان داد.

بهاره افشاری در صفحه شخصی خود نوشت:

«سراپا اگر زرد و پژمرده ایم

ولی دل به پاییز نسپرده ایم

چو گلدان خالی لب پنجره

پر از خاطرات ترک خورده ایم

اگر داغ دل بود ما دیده ایم

اگر خون دل بود ما خورده ایم

اگر دل دلیل است آورده ایم

اگر داغ شرط است ما برده ایم

اگر دشنه ی دشمنان گردنیم

اگرخنجر دوستان گرده ایم

گواهی بخواهید اینک گواه

همین زخم هایی که نشمرده ایم

دلی سربلند و سری سر به زیر

از این دست عمری به سر برده ایم

سریک با خدایش و قلب عواملش مستقل ادامه می دهد.»

بهاره افشاری1