به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ وهنرخبرگزاری برنا؛ استندآپ کمدین برنامه خنداننده شو با اجرای لحن محمود احمدی نژاد توانست نظر بسیاری از مخاطبان را جلب کند  ببینید