به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ با حکم مسعود معینی پور مدیر شبکه چهار سیما محسن حاجی مشهدی به عنوان مشاور اجرایی و مدیر دفتر این شبکه منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است :

«نظر به تعهد و تجارب ارزشمند شما و به منظور تمشیت امور اجرایی حوزه مدیریت شبکه و تقویت انور اداری و روابط عمومی و نیز تعامل و ارتباط منسجم و موثر با مدیران، برنامه سازان و همکاران، به عنوان مشاور اجرایی و مویر دفتر شبکه چهار منصوب می شوید.

مدیر شبکه چهار همچنین از زحمات دلسوزانه آقای مهدی غلامی در طول تصدی این مسئولیت قدردانی و و برای ایشان توفیقات روزافزون، سربلندی و عزت را آرزو کرد.»