به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ هم‌اندیشی «هنر و رسانه‌های دیجیتال» در سه محور اصلی «‌هنر رسانه‌ای دیجیتال و رویکردهای میان رشته‌ای»، «هنر رسانه‌ای دیجیتال و فرآیندهای تولید و نمایش» و «هنر رسانه‌ای دیجیتال در ایران» برگزار می شود.

معاونت فرهنگی و هنری فرهنگستان هنر از همه علاقه‌مندان و پژوهشگران این حوزه‌، دعوت کرد تا ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷، چکیده مقالات خود را به رایانامه DeputyArt@honar.ac.ir ارسال کنند. مهلت ارسال اصل مقالات نیز تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ خواهد بود.

«هم‌اندیشی هنر و رسانه‌های دیجیتال» آذرماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.