به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ آخرین مهلت دریافت آثار نمایشی جهت بازبینی، از سوی ستاد برگزاری جشنواره تئاتر مقاومت 27 شهریور ماه 1397 اعلام گردید.

گروه های نمایشی در بخش های صحنه ای، خیابانی و محیطی که متون نمایشی آنها جهت بازبینی پذیرفته شده اند می بایست فیلم آثار نمایشی خود را جهت بازبینی حداکثر تا 25 شهریور ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. آثار نمایشی که بعد از 27 شهریور ماه 1397 به دبیرخانه جشنواره تحویل داده شوند مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. 

شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت به دبیری امیر نصیربیگی و با همت بنیاد فرهنگی روایت فتح آذرماه 1397 در تهران برگزار خواهد شد.