به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ بر اساس تازه ترین آمار فروش فیلم های در حال اکران «هزارپا» با 36 میلیارد تومان در راس پرفروش ها قرار دارد.

۱- «هزارپا»

۷۲ روز

۱۶۶ سالن

۳۶ میلیارد تومان