به گزارش خبرگزاری برناحجت نظری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران از انتقال موفق باغ وثوق‌الدوله "لوکیشن سریال شهرزاد" به شهرداری تهران خبرداد.